Indeks haseł


[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ź] [Ż]

znak   Głos
znak   gniew
znak   Grypa
Grzyby trujące - funkcjonalna (nie będąca taksonem) grupa grzybów, zwłaszcza kapeluszowych,
zawierających substancje trujące w ilościach toksycznych dla ludzi.
U młodych osobników niektórych gatunków grzybów, czy po obróbce termicznej owocników zawartość czynnika toksycznego jest
na tyle niewielka, że nadają się do spożycia.
Z tego względu zwykle wyróżnia się gatunki bezwzględnie i fakultatywnie trujące.

Dalszy podział grzybów trujących dzieli je na 7 grup biorąc pod uwagę działanie na człowieka:

Charakter działania Typowe objawy Najważniejsze toksyny Przykłady gatunków grzybów
1 cytotoksyczne opóźnione działanie - skrajnie do kilku dni; cytotoksyczne uszkodzenie nerek, wątroby, O.U.N, ból brzucha,
torsje, b. silna biegunka amanityna, falotoksyna, orellanina muchomor zielonawy i podgatunki, hełmówka, niektóre czubajki,
zasłonak rudy
2 ośrodkowe opóźnione działanie - kilka godzin; uszkodzenie nerek i wątroby (rzadko ze śpiączką wątrobową), z
aburzenia koordynacji i świadomości, konwulsje, ból brzucha, torsje, silna biegunka (czasem z krwią)
gyromitryna piestrzenica kasztanowata
3 blokowanie przemian etanolu tylko po wypiciu alkoholu: pobudzenie, lęk, metaliczny smak w ustach,
wymioty kopryna czernidłaki
4 obwodowe zwężenie źrenic, ślinotok, biegunka, torsje, bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego muskaryna strzępiak
ceglasty, czerwony i in.; lejkówka odbielona; borowik grubotrzonawy, ponury i szatański
5 quasi-atropinowe naprzemienne pobudzenie i senność, biegunka, wymioty, ból głowy, zawroty głowy,
brak koordynacji ruchu, zaburzenia widzenia i omamy muscymol, kwas ibotenowy, muskaryna muchomor czerwony
6 halucynogenne halucynacje, uczucie błogostanu lub psychoza, wymioty; zobacz grzyby halucynogenne psylocybina,
psylocyna łysiczki (np łysiczka lancetowata)
7 gastrotoksyczne nudności, biegunka, wymioty i in. szereg trucizn niektóre borowiki, pieczarki, mleczaje, tęgoskóry,
gąski, olszówki i in.
znak   guz
znak   guzek

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [Ł] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [Ś] [T] [U] [W] [Z] [Ź] [Ż]

MedicalInfo
POGOTOWIE RATUNKOWE
Tel: 999 Kom: 112
Pomoc medyczna